szybki kontakt: +48 667 878 998

Sama wiedza nie wystarczy,
trzeba jeszcze umieć
ją stosować”

J. W. Goethe

Ceny transferowe. Dokumentacja TP.

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące transakcji między podmiotami powiązanymi narzucają sporządzanie dokumentacji cen transferowych, szczególnie w przypadku spółek działających w ramach jednej grupy kapitałowej. Dokument ten ma na celu potwierdzenie stosowania rozliczeń na warunkach rynkowych, co jest narzucone przepisami ustaw podatkowych.

Obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych objęte są podmioty powiązane kapitałowo oraz osobowo. W niektórych przypadkach za podmioty powiazane uznane mogą być niezależnie firmy, na których działania ta Samoa osoba ma znaczący wpływ, np. przez sprawowanie prokury.

Usługi doradztwa podatkowego w zakresie cen transferowych mają na celu ograniczenie ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

By móc zapewnić bezpieczeństwo podatkowe naszych klientów, oferujemy całe spektrum usług doradczych z zakresu cen transferowych. Składa się na to zbadanie stanu faktycznego, istniejących powiązań, umów i dokumentacji, następnie restrukturyzacja strumieni powiązań, tworzenie dokumentacji cen transferowych oraz analizę poziomu tychże cen.

W ramach zabezpieczenia rozliczeń publicznoprawnych przygotowujemy odpowiednie umowy przy wykorzystaniu naszych międzynarodowych możliwości konsultacji.

Zasadniczym celem usług związanych z cenami transferowymi jest zapewnienie podatkowego bezpieczeństwa operacji gospodarczych dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Kolejnym celem jest wykorzystanie polityki cen transferowych jako efektywnego narzędzia planowania podatkowego, co skutkuje wymiernymi efektami w obszarze finansów przedsiębiorstwa.

Nasze usługi w zakresie cen transferowych obejmują w szczególności następujące czynności:

  • analizę ryzyk podatkowych związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi,
  • sporządzanie i weryfikacja dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • wyznaczanie rynkowego poziomu cen w oparciu o porównywalne dane rynkowe (analizy typu benchmark),
  • przeglądy w zakresie cen transferowych,
  • opracowanie polityki cen transferowych dla grup kapitałowych,
  • doradztwo przy wyborze właściwej metody określania cen,
  • doradztwo w zakresie postępowań podatkowych i sądowych dotyczących problematyki cen transferowych,
  • planowanie podatkowe z wykorzystaniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • analiza niematerialnych usług wewnątrzgrupowych (np. licencje na znaki towarowe, technologie, now-how),
  • analiza struktury podziału kosztów wewnątrzgrupowych oraz pomoc w tworzeniu dokumentacji uzasadniającej obronę wydatków na usługi wewnątrzgrupowe jako kosztów podatkowych.