szybki kontakt: +48 667 878 998

Sama wiedza nie wystarczy,
trzeba jeszcze umieć
ją stosować.”

J. W. Goethe

Oferta

Wielu przedsiębiorców w praktyce przekonało się, iż prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z ryzykiem podatkowym oraz prawnym. Często niejasne przepisy prawa podatkowego utrudniają niezorientowanym w nich przedsiębiorcom rzetelne wywiązywanie się z nałożonych przez ustawy obowiązków. Ogólne interpretacje podatkowe również nierzadko nie udzielają wyczerpujących odpowiedzi, w jaki sposób należałoby stosować przepisy prawa w danej sytuacji.

Przy tych wszystkich trudnościach we wdrożeniu odpowiednich procedur należy pamiętać, iż wcześniej wspomniane ryzyko nie wiąże się jedynie z koniecznością zapłaty zaległego czy źle obliczonego podatku. Dochodzą do tego odsetki, a w wypadku podatników będących osobami prawny również odpowiedzialność prawna ponoszona przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw firmowych.

Z tego względu nadzór nad rzetelnym wypełnianiem obowiązków podatkowych jest kluczowy, a audyt podatkowy jest tak ważnym narzędziem do identyfikacji ryzyk podatkowych i prawnych. Ich wyszczególnienie pozwala na eliminacje ich przyczyn w ramach procesu zarządzania ryzykiem.

Nasze wsparcie w zakresie doradztwa podatkowego pozwala na zidentyfikowanie i efektywne zarządzanie wszystkich aspektów firmy związanych z podatkami, księgowością czy kadrami i płacami. Możemy zająć się dla Państwa:

  • przeprowadzeniem audytu podatkowego celem identyfikacji ryzyk podatkowych i prawnych
  • rozliczeniem podatkowym w kontekście potencjalnych kontroli organów,
  • systemami informatycznymi mającymi na celu wsparcie podatnika w procesie wyliczenia podatków,
  • wewnętrznym obiegiem dokumentacji w przedsiębiorstwie,
  • procesem sporządzania deklaracji oraz procesem wystawiania faktur,
  • odpowiedzialność członków zarządu oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe,
  • ramami prawnymi przedsiębiorstwa w kontekście wymogów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz regulacji prawa handlowego i cywilnego.

Zarządzaniu ryzykiem podatkowym i prawnym w powyższych obszarach służą nie tylko okresowe przeglądy rozliczeń podatkowych oraz kontraktów, ale również wdrażanie procedur podatkowych uwzględniających specyfikę przedsiębiorstwa, których celem jest minimalizacja ryzyk podatkowych oraz odpowiednich wzorców umów handlowych.