szybki kontakt: +48 667 878 998

Sama wiedza nie wystarczy,
trzeba jeszcze umieć
ją stosować.”

J. W. Goethe

Oferta

Wielu przedsiębiorców w praktyce przekonało się, iż prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z ryzykiem podatkowym oraz prawnym. Należy pamiętać, iż takie ryzyko to nie tylko konieczność zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami, ale w przypadku podatników będących osobami prawnymi – także odpowiedzialność prawna ponoszona przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw firmowych.

Najbardziej dotkliwe następstwa mają zwykle ryzyka, które są nieznane. Dlatego tak kluczowa jest identyfikacja ryzyk podatkowych i prawnych. Tylko ryzyka wyraźnie określone można wyeliminować w ramach procesu zarządzania ryzykiem.

W ramach naszego wsparcia pomożemy zidentyfikować i poddać efektywnemu zarządzaniu:

  • rozliczenia podatkowe w kontekście potencjalnych kontroli organów,
  • systemy informatyczne mające na celu wsparcie podatnika w procesie wyliczenia podatków,
  • wewnętrzny obieg dokumentacji w przedsiębiorstwie,
  • proces sporządzania deklaracji oraz proces wystawiania faktur,
  • odpowiedzialność członków zarządu oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe,
  • ramy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście wymogów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz regulacji prawa handlowego i cywilnego.

Zarządzaniu ryzykiem podatkowym i prawnym w powyższych obszarach służą nie tylko okresowe przeglądy rozliczeń podatkowych oraz kontraktów, ale również wdrażanie procedur podatkowych uwzględniających specyfikę przedsiębiorstwa, których celem jest minimalizacja ryzyk podatkowych oraz odpowiednich wzorców umów handlowych.