szybki kontakt: +48 667 878 998

Sama wiedza nie wystarczy,
trzeba jeszcze umieć
ją stosować”

J. W. Goethe

Planowanie podatkowe. Restrukturyzacja biznesowa.

W ramach szeroko rozumianego planowania służymy naszym Klientom kompetencjami w zakresie reorganizacji ekonomicznej i prawnej przedsiębiorstw, w tym także ich fuzji, podziałów i przejęć. Na styku prawa podatkowego i prawa spółek nasze usługi obejmują wsparcie przy ustaleniu bezpiecznej i efektywnej struktury przedsiębiorstwa.

Służymy wsparciem przy nabywaniu lub zbywaniu przedsiębiorstw. Usługi w powyższym zakresie obejmują przede wszystkim podatkowe due dilligence nabywanego czy przejmowanego podmiotu, analizę istniejących umów, jak i wsparcie przy przygotowaniu nowych w celu zminimalizowania ryzyk podatkowych, wsparcie w negocjacjach czy wycenach przedsiębiorstwa.

Działalność szeregu podmiotów gospodarczych na arenie międzynarodowej wymusza uwzględnienie w planowaniu podatkowym i bieżącej działalności regulacji prawa wspólnotowego i międzynarodowego prawa podatkowego. Nasi doradcy to osoby posiadające doświadczenie w zakresie współpracy z organami podatkowymi z innych krajów, jak również doświadczenie w zakresie stosowania przepisów wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy stosownych dyrektyw unijnych.

Przeprowadzając z naszym udziałem nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa, mogą Państwo wykorzystać nasze bogate doświadczenie w tym zakresie i znacząco ograniczyć ryzyka.

Nasze usługi doradcze z zakresu doradztwa strukturalnego obejmują w szczególności następujące czynności:

 • wybór bezpiecznej i efektywnej formy prawnej działalności gospodarczej
 • prowadzenie procesów restrukturyzacji kapitałowej lub organizacyjnej przedsiębiorstw
 • analiza podatkowa przekształceń, fuzji, podziałów i likwidacji podmiotów
 • doradztwo przy zakupie i sprzedaży udziałów
 • interpretacja oraz wyjaśnienia związanych z w/w zagadnieniami kwestii prawnych, rachunkowych i podatkowych
 • sporządzania opinii i komentarzy podatkowych z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawa podatkowego w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i regulacji prawa wspólnotowego
 • doradztwo i pomoc w stosowaniu międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego
 • doradztwo i pomoc w stosowaniu regulacji o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu
 • doradztwo i pomoc w opodatkowaniu podatkiem VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych i międzynarodowych
 • doradztwo w zakresie regulacji dewizowych
 • doradztwo w zakresie międzynarodowych kwestii związanych z cenami transferowymi