szybki kontakt: +48 667 878 998

Sama wiedza nie wystarczy,
trzeba jeszcze umieć
ją stosować”

J. W. Goethe

Postępowania podatkowe i sądowe

Czynności doradcze, wykonywane na rzecz naszych klientów, realizowane są w sytuacji wystąpienia postępowania kontrolnego, podatkowego lub skarbowego. Mają one za zadanie udzielenie niezbędnej pomocy klientowi w kontaktach z instytucjami kontroli państwowej. Mamy tu na myśli zarówno opracowanie strategii działania, reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym lub sądami administracyjnymi, jak i pełnienie funkcji pełnomocnika klienta w trakcie trwania wspomnianych postępowań.

Powierzenie tej funkcji doświadczonemu i obeznanemu w przepisach doradcy pozwala na skuteczną ochronę interesów podatnika.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

  • opracowanie strategii postępowania
  • uczestnictwo w postępowaniu jako pełnomocnik lub doradca Klienta
  • reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym oraz prowadzenie jego spraw przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, a także występowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Wojewódzkim Sądami Administracyjnymi
  • sporządzanie pism procesowych oraz kontakty z przedstawicielami aparatu skarbowego oraz innymi organami administracji publicznej.