szybki kontakt: +48 667 878 998

Sama wiedza nie wystarczy,
trzeba jeszcze umieć
ją stosować”

J. W. Goethe

Przeglądy i sprawy bieżące

Prawidłowe i skuteczne doradztwo w zakresie bieżącego wypełniania obowiązków podatkowych oraz bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych stanowi dla nas podstawę dla kształtowania opierającej się na wzajemnym zaufaniu współpracy z Klientem.

W oparciu o doświadczenie i wiedzę staramy się wspierać naszych Klientów celem zminimalizowania ewentualnych ryzyk podatkowych.

Naszym Klientom oferujemy przeprowadzenie przeglądu wybranych pozycji podatkowych celem zdiagnozowania ewentualnych ryzyk podatkowych, jak i możliwości zwiększenia bezpieczeństwa rozliczeń prawno – podatkowych.

Nasze usługi doradcze z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego obejmują w szczególności:

 • doradztwo w zakresie zgodnego z prawem planowania podatkowego, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej
 • konstruowanie umów, jak i ich analiza pod kątem bezpieczeństwa podatkowego
 • występowanie w imieniu Klienta do Ministra Finansów w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • analiza bieżących zagadnień z zakresu podatku PIT, CIT, VAT i innych danin publicznoprawnych
 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego
 • doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej
 • informowanie o zmianach przepisów podatkowych
 • przegląd rozliczeń podatkowych celem zdiagnozowania istniejących ryzyk podatkowych i możliwości ich zabezpieczenia
 • szczegółową analizę wybranych obszarów rozliczeń publicznoprawnych
 • analizę procedur wewnętrznych i ich wpływu na skalę ryzyka podatkowego i możliwości adaptacji do zmieniajacych się przepisów
 • wstępne wskazanie możliwości ograniczenia zdiagnozowanych ryzyk