Prawidłowe i skuteczne doradztwo w zakresie bieżącego wypełniania obowiązków podatkowych oraz regulowania obciążeń podatkowych stanowi dla nas podstawę dla współpracy z Klientem. 

W oparciu o doświadczenie i wiedzę staramy się wspierać naszych Klientów celem zminimalizowania ewentualnych ryzyk podatkowych.  Dbamy o to żeby biznes naszego Klienta był zgodny z wymogami prawa i wiodącą praktyką (compliance).

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej
 • konstruowanie umów, jak i ich analiza pod kątem podatkowym i prawnym
 • występowanie w imieniu Klienta do Ministra Finansów w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • analiza bieżących zagadnień z zakresu podatku PIT, CIT, VAT i innych danin publicznoprawnych, w celu optymalnego kształtowania obciążeń podatkowych.
 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego
 • doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • informowanie o zmianach przepisów podatkowych
 • przegląd rozliczeń podatkowych celem zdiagnozowania istniejących ryzyk podatkowych i możliwości optymalizacji obciążeń publicznoprawnych
 • szczegółową analizę wybranych obszarów rozliczeń publicznoprawnych
 • analizę procedur wewnętrznych i ich wpływu na skalę ryzyka podatkowego 
 • wstępne wskazanie możliwości ograniczenia zdiagnozowanych ryzyk