Usługi doradztwa podatkowego w zakresie cen transferowych mają na celu ograniczenie ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. 

W zakresie doradztwa związanego z cenami transferowymi oferujemy całe spektrum usług – poczynając od zbadania stanu faktycznego, istniejących powiązań, umów i dokumentacji, poprzez optymalizację strumieni powiązań, tworzenie dokumentacji podatkowej i analizę poziomu cen transferowych.

Zasadniczym celem usług związanych z cenami transferowymi jest zapewnienie podatkowego bezpieczeństwa operacji gospodarczych dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 Nasze usługi w zakresie cen transferowych obejmują w szczególności następujące czynności:

  • analizę ryzyk podatkowych związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi,
  • sporządzanie i weryfikacja dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • wyznaczanie rynkowego poziomu cen w oparciu o porównywalne dane rynkowe (analizy typu benchmark),
  • przeglądy w zakresie cen transferowych,
  • opracowanie polityki cen transferowych dla grup kapitałowych,
  • doradztwo przy wyborze właściwej metody określania cen,
  • doradztwo w zakresie postępowań podatkowych i sądowych dotyczących problematyki cen transferowych,
  • planowanie podatkowe z wykorzystaniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • analiza niematerialnych usług wewnątrzgrupowych (np. licencje na znaki towarowe, technologie, now-how),
  • analiza struktury podziału kosztów wewnątrzgrupowych oraz pomoc w tworzeniu dokumentacji uzasadniającej obronę wydatków na usługi wewnątrzgrupowe jako kosztów podatkowych.