Czynności doradcze w sytuacji postępowania kontrolnego, podatkowego czy skarbowego prowadzonego u Klienta mają za zadanie udzielenie Klientowi pomocy w kontaktach z organami podatkowymi czy skarbowymi, reprezentację przed sądami administracyjnymi oraz doprowadzenie do korzystnego rozstrzygnięcia sporu.


Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

  • opracowanie strategii postępowania
  • uczestnictwo w postępowaniu jako pełnomocnik lub doradca Klienta
  • reprezentowanie Klienta oraz prowadzenie jego spraw przed organami podatkowymi, organami KAS, a także występowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Wojewódzkim Sądami Administracyjnymi

  • sporządzanie pism procesowych oraz kontakty z przedstawicielami aparatu skarbowego oraz innymi organami administracji publicznej.