W ramach szeroko rozumianego planowania w zakresie restrukturyzacji służymy naszym Klientom kompetencjami w zakresie reorganizacji ekonomicznej i prawnej przedsiębiorstw, w tym także ich fuzji, podziałów i przejęć. Na styku prawa podatkowego i prawa spółek nasze usługi obejmują wsparcie przy ustaleniu optymalnej - z podatkowego punktu widzenia - struktury przedsiębiorstwa.

Służymy także wsparciem przy nabywaniu lub zbywaniu przedsiębiorstw. Usługi w powyższym zakresie obejmują przede wszystkim podatkowe due dilligence nabywanego czy przejmowanego podmiotu, analizę istniejących umów, jak i wsparcie przy przygotowaniu nowych w celu zminimalizowania ryzyk podatkowych, wsparcie w negocjacjach czy wycenach przedsiębiorstwa.

Działalność szeregu podmiotów gospodarczych na arenie międzynarodowej wymusza uwzględnienie w planowaniu podatkowym i bieżącej działalności regulacji prawa wspólnotowego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie współpracy z organami podatkowymi z innych krajów, jak również doświadczeniu w zakresie stosowania przepisów wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy stosownych dyrektyw unijnych, przeprowadzając z naszym udziałem nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa, mogą Państwo wykorzystać nasze bogate doświadczenie w tym zakresie i znacząco ograniczyć ryzyka.

Nasze usługi doradcze z zakresu doradztwa w zakresie restrukturyzacji obejmują w szczególności następujące czynności:

  • wybór podatkowo optymalnej formy prawnej działalności gospodarczej
  • prowadzenie procesów restrukturyzacji kapitałowej lub organizacyjnej przedsiębiorstw
  • analiza podatkowa przekształceń, fuzji, podziałów i likwidacji podmiotów
  • doradztwo przy zakupie i sprzedaży udziałów
  • interpretacja oraz wyjaśnienia związanych z w/w zagadnieniami kwestii prawnych, rachunkowych i podatkowych
  • sporządzania opinii i komentarzy podatkowych z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawa podatkowego w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i regulacji prawa wspólnotowego
  • doradztwo i pomoc w stosowaniu międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego
  • doradztwo i pomoc w stosowaniu regulacji o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu
  • doradztwo i pomoc w opodatkowaniu podatkiem VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych i międzynarodowych
  • doradztwo w zakresie międzynarodowych kwestii związanych z cenami transferowymi.