szybki kontakt: +48 667 878 998

Mądrość jest umiejętnością
korzystania z doświadczenia
swego i cudzego.”

Z. Trzaskowski

O nas

Wieloletnie doświadczenie i głęboka wiedza naszego zespołu pozwala uwzględnić wszystkie aspekty zagadnienia, a nie tylko kwestię prawa podatkowego, co przekłada się na kompleksową obsługę niezależnie od skomplikowania i skali problemu.

Dążymy również do tego, aby nasi Klienci otrzymywali aktualne informacje o korzyściach lub zagrożeniach wynikających ze zmieniających się przepisów. Służą temu zamieszczane na stronie publikacje i komentarze.

Nasza działalność podlega ściśle określonym zasadom etyki zawodowej obowiązującym w Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, do której obowiązkowo należą wszyscy Doradcy Podatkowi. Jako wykonujący zawód zaufania publicznego jesteśmy objęci ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, na takich samych zasadach jak adwokaci i radcy prawni. Obowiązek ten dotyczy wszelkich informacji uzyskanych od Klienta w związku ze świadczeniem usług doradztwa podatkowego i jest gwarantowany sądownie.Ponosimy również odpowiedzialność karno-skarbową.

Nasza firma dodatkowo przyjęła do stosowania zasady świadczenia usług, które dają gwarancję należytego prowadzenia zleconych spraw.

Przedmiotowe zasady

Zaufanie

Z zawodem doradcy podatkowego wiąże się szczególna odpowiedzialność za powierzone sprawy. Zaufanie Klienta jest podstawowym warunkiem prawidłowego wykonywania zawodu. W swojej działalności dbamy, aby nie zawieść zaufania naszych Klientów. Wobec Klientów jesteśmy zobligowany do zachowania w największej tajemnicy wszystkich uzyskanych informacji, w tym dokumentów, notatek, akt itp. Zaufanie budujemy również poprzez jasne zasady rozliczeń z Klientami oraz niezmiennie wysoki standard świadczonych usług.

Prawo

Jak każdy doradca podatkowy i prawnik dobrze znamy prawo zarówno podatkowe jak też inne jego dziedziny. Potrafimy je interpretować i stosować. Nie godząc się na instrumentalne postrzeganie prawa, uwzględniamy przy jego stosowaniu nie tylko literalne brzmienie przepisów, ale przede wszystkim cel regulacji i ich obudowę systemową. Prawo traktujemy jako pasję życiową, każdą wolną chwilę poświęcając doskonaleniu warsztatu. Prawo jest w moim rozumieniu pewnym żywym organizmem, podlegającym nieustannej ewolucji i wyznaczającym określone działania społeczne.

Proste objaśnienia

Prawo jest dla ludzi – taką maksymą kierujemy się przy tłumaczeniu Klientom instytucji prawnych i podatkowych. Szczególną uwagę przykładamy do niezakłóconej i czytelnej komunikacji z Klientem oraz na poprawne używanie języka polskiego. Zgodnie z zasadami dobrej praktyki, dbamy o poprawność i jasność sformułowań przy udzielaniu porad, wyjaśnień i opinii.

Działanie w interesie klienta

Jesteśmy zawsze po Państwa stronie – ta oczywista prawda zdaje się często umykać w relacjach doradca – Klient. W swojej pracy bardzo duży nacisk kładziemy na utożsamianie się z sytuacją prawną i życiową Klientów. W przypadku Klientów – przedsiębiorców wymaga to często dokładnego zapoznania się z branżą, lub zaznajomienia się np. z procesami produkcji w jego zakładzie. Jako oczywistość traktujemy obowiązek podejmowania wszelkich czynności, jakie w granicach prawa mogą być podjęte w interesie Klienta w danej sprawie, niezależnie od rodzaju łączącej nas z Klientem umowy.

Kultura

Bardzo istotnym aspektem działalności Spółki jest kontakt z Klientem, jako człowiekiem, który obdarzając nas zaufaniem, przyszedł po fachową pomoc. Odpowiedni poziom etyczny i intelektualny są niezbędnymi cechami, wymaganymi do wykonywania tego zawodu.

Profesjonalizm

Stałe podnoszenie własnych kwalifikacji oraz zwiększanie zakresu doświadczenia zawodowego – to podstawowe zadania każdego z doradców podatkowych. Ciągłe zmiany prawa i dynamiczny rozwój nauk prawnych wymagają ogromnej samodyscypliny i doskonałego zorganizowania. Obok szkoleń, korzystamy z fachowych czasopism, profesjonalnej literatury prawniczej oraz elektronicznych zbiorów przepisów z orzecznictwem.