Bieżące doradztwo podatkowe
Ceny transferowe

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować”

 

J. W. Goethe

Bieżące doradztwo podatkowe

Prawidłowe i skuteczne doradztwo w zakresie bieżącego wypełniania obowiązków podatkowych oraz zarządzania obciążeniami podatkowymi stanowi dla nas podstawę dla kształtowania opierającej się na wzajemnym zaufaniu współpracy z Klientem.

W oparciu o doświadczenie i wiedzę staramy się wspierać naszych Klientów celem zminimalizowania ewentualnych ryzyk podatkowych.

Naszym Klientom oferujemy przeprowadzenie przeglądu wybranych pozycji podatkowych celem zdiagnozowania ewentualnych ryzyk podatkowych, jak i możliwości optymalizacji rozliczeń prawno – podatkowych.

Nasze usługi doradcze z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego obejmują w szczególności:

doradztwo w zakresie planowania podatkowego i zarządzania obciążeniami podatkowymi, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej
konstruowanie umów, jak i ich analizy pod kątem zarządzania obciążeniami podatkowymi
występowanie w imieniu Klienta do Ministra Finansów w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego
analiza bieżących zagadnień z zakresu podatku PIT, CIT, VAT i innych danin publicznoprawnych, zarządzanie obciążeniami podatkowymi
opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego
doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej
sporządzanie deklaracji podatkowych
informowanie o zmianach przepisów podatkowych
przegląd rozliczeń podatkowych celem zdiagnozowania ryzyk podatkowych i możliwości zarządzania obciążeniami podatkowymi
szczegółową analizę wybranych obszarów rozliczeń publicznoprawnych
analizę procedur wewnętrznych i ich wpływu na skalę ryzyka podatkowego i możliwości zarządzania obciążeniami podatkowymi
wskazanie możliwości ograniczenia zdiagnozowanych ryzyk

Ceny transferowe

Usługi doradztwa podatkowego w zakresie cen transferowych mają na celu ograniczenie ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

W zakresie doradztwa związanego z cenami transferowymi oferujemy całe spektrum usług – poczynając od zbadania stanu faktycznego, istniejących powiązań, umów i dokumentacji, poprzez optymalizację strumieni powiązań, tworzenie dokumentacji podatkowej i analizę poziomu cen transferowych.

W ramach obsługi przygotowujemy odpowiednie umowy przy wykorzystaniu naszych międzynarodowych możliwości konsultacji. Zasadniczym celem usług związanych z cenami transferowymi jest zapewnienie podatkowego bezpieczeństwa operacji gospodarczych dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Nasze usługi w zakresie cen transferowych obejmują w szczególności następujące czynności:

analizę ryzyk podatkowych związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi
sporządzanie i weryfikacja dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi
wyznaczanie rynkowego poziomu cen w oparciu o porównywalne dane rynkowe (analizy typu benchmark)
przeglądy w zakresie cen transferowych
opracowanie polityki cen transferowych dla grup kapitałowych
doradztwo przy wyborze właściwej metody określania cen
doradztwo w zakresie postępowań podatkowych i sądowych dotyczących problematyki cen transferowych
planowanie podatkowe z wykorzystaniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
analiza niematerialnych usług wewnątrzgrupowych (np. licencje na znaki towarowe, technologie, know-how)
analiza struktury podziału kosztów wewnątrzgrupowych oraz pomoc w tworzeniu dokumentacji uzasadniającej obronę wydatków na usługi wewnątrzgrupowe jako kosztów podatkowych
wsparcie w przygotowaniu oraz przygotowanie raportów TPR.

Krzysztof Wiśniewski
Doradca Podatkowy | 11218

SPRAWDŹ WPIS