Kancelaria KWS TAX
Krzysztof Wiśniewski

Doradztwo Podatkowe
 

„Mądrość jest umiejętnością korzystania z doświadczenia swego i cudzego”

 

Z. Trzaskowski

KontaktO nas

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

wiąże się z ryzykiem podatkowym oraz prawnym. To ryzyko to nie tylko konieczność zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami, ale w przypadku podatników będących osobami prawnymi – także odpowiedzialność prawna ponoszona przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw firmowych.

Najbardziej dotkliwe następstwa mają zwykle ryzyka, które są nieznane. Dlatego tak kluczowa jest identyfikacja ryzyk podatkowych i prawnych. Tylko ryzyka wyraźnie określone można wyeliminować w ramach procesu zarządzania ryzykiem.

W ramach naszego wsparcia pomożemy zidentyfikować i poddać efektywnemu zarządzaniu:

rozliczenia podatkowe w kontekście potencjalnych kontroli organów,
systemy informatyczne mające na celu wsparcie podatnika w procesie wyliczenia podatków,
wewnętrzny obieg dokumentacji w przedsiębiorstwie,
proces sporządzania deklaracji oraz proces wystawiania faktur,
odpowiedzialność członków zarządu oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe,
ramy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście wymogów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz regulacji prawa handlowego i cywilnego.

Zarządzaniu ryzykiem podatkowym i prawnym

w powyższych obszarach służą nie tylko okresowe przeglądy rozliczeń podatkowych oraz kontraktów, ale również wdrażanie procedur podatkowych uwzględniających specyfikę przedsiębiorstwa, których celem jest minimalizacja ryzyk podatkowych oraz odpowiednich wzorców umów handlowych.

Konstytucja RP wskazuje, że płacenie danin publicznych jest obowiązkiem każdego obywatela. Żaden przepis jednak nie nakazuje płacić podatków zawsze wg najwyższej stawki.

Moja Oferta

Bieżące doradztwo
podatkowe

U

Kontrole i spory
podatkowe

Ceny
transferowe

Restrukturyzacje

Krzysztof Wiśniewski
Doradca Podatkowy | 11218

SPRAWDŹ WPIS